Hoe gaan wij te werk?

Kennismaking

Tijdens een kennismakingsgesprek wisselen wij uitgebreid met u van gedachten en bekijken we de mogelijkheden voor uw tuin.

 

Het is van belang om te weten welke richting u wil uitgaan.

 

De wensen van de klant vormen de basis voor het ontwerp.
We luisteren naar uw verwachtingen en komen tot een advies.
In deze fase wordt de prijs voor de planningskosten van het ontwerp bepaald.

Inventarisatie

De huidige toestand van het terrein wordt ingemeten en digitaal in kaart gebracht.

 

Er vindt een inventarisatie plaats van de bestaande beplanting. Grondonderzoek (bodemstalen) kunnen opgevraagd worden.

grondplan

Ontwerp

Op basis van uw wensen tekenen we een ontwerp van uw tuin uit.

 

Dit voorontwerp wordt uitvoerig toegelicht met behulp van beeldmateriaal.

 

Aan de hand van uw opmerkingen passen we het voorontwerp aan naar zijn definitieve vorm.

Beplantingsplan

Het beplantingsplan wordt opgesteld in overeenstemming met de grondsoort, oriëntatie en de directe omgeving. Uw wensen m.b.t. kleur, onderhoud, seizoensbeleving, ecologische aspecten, worden hierin verwerkt.

Werkplan

Op het werkplan worden alle technische omschrijvingen vermeld om het ontwerp in de praktijk uit te voeren: verlichting, afwatering, hoogtepeilen, hellingspercentages, maatvoering, materiaal omschrijving…

Realisatie

De uitvoering van het ontwerp kan door onze mensen gerealiseerd worden.

 

Wij staan in voor de totaaluitvoering van het volledige project.

Onderhoud

Na de aanleg verzorgen we desgewenst voor jaarlijkse of periodiek onderhoud.

 

De juiste nazorg van tuinen is een belangrijk gegeven, zeker omdat een tuin constant in beweging is.